تو نیستی که ببینی ...

» دَرهَم بَرهَم / مطلوبات یک روانی - سپهر :: ۱٤٠٠/۱/۱
» دَرهَم بَرهَم / مطلوبات یک روانی - سپهر :: ۱۳٩٥/۱/۳
» موهای تو (غزلی از کاظم بهمنی) :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» من آن ستاره نامرئی ام که دیده نشد ... (محمد سلمانی / تب نیلوفری) :: ۱۳٩٤/٥/٢٩
» بی‌سر و پا (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» ماهی (غزلی از فاضی نظری / آن ها) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» چشم دیگر آهو (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» بی‌زار (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩۳/۱٢/۸
» سفر 5 - می‌روی اما بدان (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» سفر 4 – بی‌خبر (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» دست خداحافظی (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» طلوع می‌کند اکنون به روی نیزه سری (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩۳/۸/٦
» خاطره‌ی من (غزلی از فاضل نظری/ آن ها) :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» تردید یقینی (غزلی از فاضل نظری / ان ها) :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» اسم و رسم (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» اشک روی نقاشی (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» صاحب اسم (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» کبوترانه (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» سر به مهر (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/٤/۳
» خوشبخت (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» هست و نیست (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» دیوار به آیینه (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/۳/٩
» داستان (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» افسانه (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩۱/۳/٥
» قفس باز (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» ساده (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» آنی من و آنی او (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» همگی لیلی یک مجنونیم (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٠/٦/٦
» کمترین فایده ی عشق (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳٩٠/٦/٤
» حلقه ی دوزخ ... (غزلی از فاضل نطری / آن ها) :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» آن چشم آهو ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» پزواک ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» سربسته ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» چهار آینه ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٩/٦
» تهمت آبرو ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٤/٩
» سرزنش ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٤/٤
» چتر ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» بعد از آن ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» آن دو برادر ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» خورشید فلک‌مرتبه را روی زمین یافت ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» رازدان ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» از تماشای تو ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» حباب ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» اقلیت ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/۱/۸
» آن دیگر مغرور ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸٩/۱/٤
» گاهی فقط سکوت ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» آن روزها ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» طفلِ زمین‌خورده ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» سفر 2 – تقاطع ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» سر به هوا ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» می بینی که ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٤
» آن مغرور ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» سفر 1 – گرفتار رهایی (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» این جا و آن جا (غزلی از فاضل نظری / آن ها) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» باچه خضاب کرده ای؟ خون که حنا نمی شود! ... (غزلی از غلمرضا سازگار) :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» در کوچه های شهر بوی بهشت محرم است ... :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» عید الله الاکبر ... عید شما مبارک :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی ... (غزلی از حسین منزوی) :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» دست عشق از دامن دل دور باد ... (غزلی از قیصر امین پور) :: ۱۳۸۸/٩/٢
» چه کردی ترک شیرازی ... :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» دست من و دامان تو ... آجرک الله یا صاحب الزمان ... :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت ... (غزلی از افشین یداللهی) :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ... (غزلی از قیصر امین پور) :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» دور از همه مردم شده ام در خودم امشب ... (غزلی از قیصر امین پور) :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» از زندگی، از این همه تکرار خسته ام ... (غزلی از محمدعلی بهمنی) :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» پیش بیا ! پیش بیا ! پیشتر! ... (غزلی ازقیصرامین پور) :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» یک شعر تازه دارم، شعری برای دیوار ... (غزلی از حسین منزوی) :: ۱۳۸۸/۸/٩
» از این‌همه تکرار بدم می‌آید ... (غزلی از محمد سلمانی) :: ۱۳۸۸/۸/٥
» بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست ... (غزلی از محمد سلمانی) :: ۱۳۸۸/۸/٤
» هرشب میان مقبره ها راه می روم ... (غزلی از علی داوودی) :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» دستی از دور به هرم غزلم داشته باش ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/٧/٦
» حضرت پاییز ... (غزلی از علیرضا بدیع) :: ۱۳۸۸/٧/٢
» عشق پرواز بلندی ست، مرا پر بدهید ... (غزلی از محمد سلمانی) :: ۱۳۸۸/٦/٢٤
» آنقدر از مقابل چشم تو رد شدم ... (غزلی از محمد سلمانی) :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» هر چه کردم نشوم از تو جدا بد تر شد ... (غزلی عاشقانه) :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» حاصل عقل ... (غزلی از فاضل نظری) :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» بارانی ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» خدا نقاشی‌ات کرد و به دیوار تماشا زد ... (غزلی از مهدی عابدی) :: ۱۳۸۸/٦/٧
» غربت ... (غزلی از قیصر امین پور) :: ۱۳۸۸/٦/٧
» کاش سری داشتم افسانه ای ... (غزلی از محمد سلمانی) :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» غزلی هدیه به رهبر ... :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند؟! ... (غزل حافظ) :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» ما می دانیم و تیغ و حلقوم شما ... (محمدرضا آقاسی) :: ۱۳۸۸/٤/٢
» یک رباعی عاشقانه :: ۱۳۸۸/۳/٩
» این غزلها همه جانپاره ی دنیای من اند ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/۳/٥
» او سرسپرده می خواست من دلسپرده بودم ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/۳/۳
» مثل زهری تلخ در شیرینی قندی کثیف ... (غزلی از مهدی عابدی) :: ۱۳۸۸/۳/٢
» بیزارم از هر آن چه که دارم ... (غزلی از مهدی عابدی) :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
» امشب ز پشت ابرها بیرون نیامد ماه ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» آینه در جواب من باز سکوت می کند ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» آجرک الله یا صاحب الزمان (عج) ... :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» لحظه های کاغذی ... (غزلی از قیصر امین پور) :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» بن بست ... (غزلی از افشین افشین یداللهی) :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» لبخند بزن تازه کنی بغض" بنان" را ... (غزلی از حامد عسکری) :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی؟ ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی ... (غزلی از فریدون مشیری) :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» اصلاً قبول حرف شما، من روانی‌ام ... (غزلی از حامد عسکری) :: ۱۳۸۸/٢/٩
» نام که را بنویسم؟ ... :: ۱۳۸۸/٢/٧
» آه گاهی با نگاهی می نشیند در دلت ... (غزلی از احسان نوری) :: ۱۳۸۸/٢/٧
» خنجر از بیگانه خوردن سخت و درمان سخت تر ... (غزلی از علیرضا بدیع) :: ۱۳۸۸/٢/۳
» سیب سرخ (غزلی از فاضل نظری) :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» چرا نمی فهمی؟ (غزلی عاشقانه) :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» مباش در پی کتمان که این گناه تو نیست ... (غزلی از علیرضا بدیع) :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» شاخه گلی برای مزار (معروف ترین غزل فاضل نظری) :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» سرگردان (غزلی از فاضل نظری) :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» و من به هیات پیراهنی برای زنم ... (غزلی از علیرضا بدیع) :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» به روز واقعه بردار ابروانت را ... (غزلی از علیرضا بدیع) :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» غزلی از حامد عسکری :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» قناعت(غزلی از فاضل نظری) :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» یادگار تو ... (غزلی از محمد علی بهمنی) :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» شمارش (غزلی از سید حسن حسینی) :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» ناگزیر (غزلی از فاضل نظری) :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» بیم فروریختن (غزلی از فاضل نظری) :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» گرچه ناآگاه خنجر می زنند (غزلی زیبا از سید حسن حسینی) :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» با دوست پریشانم و بی دوست پریشان ... (غزلی از علیرضا بدیع) :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» غزلی چاپ نشده از فاضل نظری :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» یک رباعی از فاضل نظری :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» تو نیستی که ببینی ... (فریدون مشیری) :: ۱۳۸۸/۱/۱٢