من آن ستاره نامرئی ام که دیده نشد ... (محمد سلمانی / تب نیلوفری)

  من آن ستاره‌ی نامرئی‌ام که دیده نشد صدای گریه‌ی تنهاییش شنیده نشد   من آن شهاب شرار آشنای شعله‌ورم که جز برای زمین‌خوردن آفریده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 523 بازدید
مرداد 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
4 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
9 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
10 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
7 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
4 پست