گرچه ناآگاه خنجر می زنند (غزلی زیبا از سید حسن حسینی)

  

گرچه نا آکاه خنجر می‌زنند

دوستان هم گاه خنجر می‌زنند

 

گاه بهر مال، اشباه الرجال

گاه بهر جاه خنجر می‌زنند

 

روز روشن خیل شاعر‌پیشگان

با هلال ماه خنجر می‌زنند

 

بانوان دل‌نازک و بی‌طاقتند

با کمی اکراه خنجر می‌زنند

 

پیروان حکمت (خیرالامور ...)

در میان راه خنجر می‌زنند

 

دود‌مردان در تکاپوی علف

یا که مشتی کاه خنجر می‌زنند

 

رستمان نشئه در خوان نخست

بیژنان در چاه خنجر می‌زنند

 

مومنان آیینه‌ی یکدیگرند

لیک ... اما ... آه، خنجر می‌زنند

 

عارفان هم گاه‌گاه از پشت سر

فی سبیل الله خنجر می‌زنند

 

عده‌ای هق‌هق‌کنان و عده‌ای

قاه اندر قاه خنجر می‌زنند

 

ای برادر بد به دل وارد مکن

در زمان شاه خنجر می‌زنند!

 

سید حسن حسینی 

/ 0 نظر / 286 بازدید