آه گاهی با نگاهی می نشیند در دلت ... (غزلی از احسان نوری)

آه گاهی با نگاهی می‌نشیند در دلت

با نگاهی مثل آهی می‌نشیند در دلت

 

خوابگرد خسته راه خانه را گم کرده‌است

می‌رسد از کوره راهی می‌نشیند در دلت

 

چشم چشمه چشم برکه چشم دریاچه ولی

آن پری آن شاه ماهی می‌نشیند در دلت

 

عشق یک سو داغ هجران است و یک سو شوق وصل

در میان این دو راهی می‌نشیند در دلت

 

گرچه مغروری خودت هم خوب می‌دانی که او

چه بخواهی چه نخواهی می‌نشیند در دلت

 

چون پر کاهی میان کوه سوزن او شبی

با نسیمی اشتباهی مینشیند در دلت

 

احسان نوری

/ 2 نظر / 68 بازدید
سمیرا

خوشکلهههههههههه

علیرضا بدیع

سلام دوست عزیز. این غزل از بنده نیست. از جناب احسان نوری ست. بیت اخیر آن شبیه بیتی از من است: در میان عاقلان دنبال عاشق گشته ام... در میان کوه سوزن کاه را گم کرده ام...