اقلیت ... (غزلی از فاضل نظری / آن ها)

بی‌لشگریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

فرمانبریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

 

با پرچم سفید به پیکار می‌رویم

ما کمتریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

 

فریاد می‌زنند ببینید و بشنوید

کور و کریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

 

تکرار نقش کهنه‌ی خود در لباس نو

بازیگریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

 

آیینه‌ها به دیدن هم خو گرفته‌اند

یکدیگریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

 

همچون انار خون دل از خویش می‌خوریم

غم‌پروریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

 

آیا به راز گوشه‌ی چشم سیاه دوست

پی می‌بریم؟ حوصله‌ی شرح قصه نیست

 

فاضل نظری، آن‌ها

.

/ 0 نظر / 139 بازدید